Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Gasten van De Slag en De Kiefer zijn bekend met onze algemene voorwaarden. Deze zijn openbaar gesteld op www.deslag-hardenberg.nl en www.dekiefer.nl .

 

De huisregels worden gepubliceerd in de hal van de accommodatie.

 

Bij verschil van mening over de uitleg van een huisregel, is het oordeel van de dienstdoende leidinggevende altijd doorslaggevend.

 

Iedere gast is verplicht aanwijzingen van medewerkers stipt en direct op te volgen.

 

Bezoekers vanaf 14 jaar dienen zich op verzoek van de medewerkers te legitimeren.

 

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

 

Ongewenste en/of aanstootgevende intimiteiten worden niet getolereerd.

 

Met behulp van videoregistratie wordt er gewaakt over de veiligheid van bezoekers en medewerkers.

 

Personen en/of groepen die zich misdragen, kunnen uit de accommodatie worden verwijderd zonder recht op restitutie van de betaalde entree.

 

Aan personen die zich niet aan de huisregels houden of zich misdragen kan de toegang worden ontzegd. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld. Wat kan leiden tot een ontzegging voor een periode van maximaal 5 jaar.

 

In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van De Slag of De Kiefer.

 

Het is niet toegestaan voorwerpen mee te nemen die gevaar op kunnen leveren. Ook is het niet toegestaan om alcoholische dranken, drugs of geestverruimende middelen mee te brengen.

 

Aanwezigheid of deelname aan activiteiten binnen De Slag/De Kiefer vindt plaats op eigen risico. De Slag/De Kiefer is niet aansprakelijk voor enig letsel, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers.

 

Ter voorkoming van onnodige risico’s is een bezoeker die onder strenge medische controle staat, verplicht dit vooraf te melden bij de receptie.

 

Het onderwater vastleggen met beelddragers is verboden. Alsmede in de kleedhokjes en toiletten.

 

Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.

 

In verband met de veiligheid is het in het gehele pand niet toegestaan balspellen te spelen (uitgezonderd in het zwemwater), alsmede ren-spellen.

 

Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A, mogen de accommodatie alleen betreden onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder die beschikt over een goede zwemvaardigheid. Zij zijn verplicht om zwemvleugels te dragen of een zwemvest die voldoet aan de EN12402 norm met een minimaal drijfvermogen van 50 Newton (NEN-EN-ISO 12402-5).

 

Bij inschrijving gaat u akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in onze administratie. De Slag/De Kiefer houdt zich aan de regelgeving voor correcte omgang met persoonsgegevens zoals vastgelegd in de BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens).

 

1.1 Kleedruimte/hygiëne

Het is niet toegestaan kleding in de kleedhokjes te laten hangen. U dient uw kleding in een lockerkast op te bergen.

 

Zodra u het kleedhokje of de gemeenschappelijke kleedkamer richting de zwemzaal verlaat, bent u verplicht uw schoenen uit te doen of blauwe overschoentjes aan te trekken. Blauwe overschoentjes zijn te koop bij de receptie.

 

Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht.

 

Het betreden van de zwemzaal, douches en het natte voeten gedeelte van de kleedkamer met buitenschoeisel is niet toegestaan.

 

Afval dient u te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan

 

Zwembad De Slag en De Kiefer zijn een rookvrije accommodatie.

 

2. Betalingen

Betaling van een ticket, jaarkaart, badenkaart en/of 4 weken abonnement zwemles geschiedt direct aan de receptie, door middel van contante betaling/pin of per IDEAL op de website www.deslag-hardenberg.nl of www.zwembaddekiefer.nl.

 

Voor het gebruik van een badenkaart, jaarkaart, of 4 weken abonnement zwemles koopt u eenmalig een scankaart. Met deze scankaart krijgt u toegang bij de toegangspoortjes. Aan de hand van deze kaart wordt het bezoek geregistreerd. Indien de scankaart kwijt of stuk is, kunt u tegen betaling een nieuwe aanschaffen bij de receptie. Het huidige saldo wordt dan omgezet naar uw nieuwe scankaart.

 

Een scankaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 

De Slag/De Kiefer behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder

meer kenbaar op haar website. In principe worden tarieven per 1 januari verhoogd.

 

3. Toegang/geldigheidsduur

Toegang tot het zwemmersgedeelte is uitsluitend mogelijk met een geldig

 

toegangsbewijs dat op de dag zelf geldig is. Het toegangsbewijs dient de gast tijdens het bezoek te bewaren en op verzoek van onze medewerkers te tonen. Wanneer de gast de accommodatie verlaat, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs tot het zwemmersgedeelte.

 

Een badenkaart van 11, 29 of 60 is vanaf de aankoopdatum 12 maanden geldig.

Een kwartaalabonnement is drie maanden geldig na datum van aanschaf.

Een jaarabonnement is 12 maanden geldig na datum van aanschaf.

 

Het abonnement zwemles voor het diploma A, B en C is geldig voor een door De Slag en De Kiefer vastgestelde periode van 24 maanden. Als de geldigheid is verstreken wordt het zwemles abonnement voor de periode van 6 maanden verlengd. De betaling dient 14 dagen na de eerste les te zijn voldaan of er dient een automatische incasso te zijn gestart. De betaling en de goedkeuring van de automatische incasso kan via de webshop of bij de kassa gedaan worden. Indien een ouder/verzorger aangeeft dat de leerling stopt met zwemlessen, bijvoorbeeld na het behalen van zijn/haar diploma, dan komt het zwemlesabonnement te vervallen. Indien het diploma behaald wordt terwijl nog niet alle termijn voldaan zijn dan blijft de betalingsverplichting van kracht.

 

Het zwemdiploma wordt eenmalig verstrekt.

 

Een (E-)ticket dient bij de toegangspoortjes gescand te worden en kan eenmalig worden gebruikt. De barcode mag niet worden beschadigd of gevouwen (t.b.v. leesbaarheid).

Het (E-)ticket is alleen geldig wanneer de barcode leesbaar is. Druk het E-ticket af op blanco A4-papier of biedt de barcode aan via uw smartphone. E-tickets zijn uitsluitend geldig op het daarvoor bestemde moment. (E-)tickets kunnen niet worden omgewisseld voor contanten en kunnen niet geannuleerd worden.

 

4. Opzeggen

Tussentijdse opzegging, wijziging of opschorting van een abonnement of badenkaart voor bepaalde tijd is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats.

 

Opzeggen van het zwemlesabonnement is niet mogelijk.  Indien een leerling tijdelijk terug geplaatst wordt op de wachtlijst worden betalingsverplichtingen niet opgeschort en blijft de betalingsverplichting van kracht.

 

Op het moment dat uw zoon/dochter bij De Slag of De Kiefer een diploma behaalt en hij/zij niet verder gaat voor een volgend diploma, stopt het abonnement zwemles automatisch. U hoeft hier niet apart voor op te zeggen.

 

5. Vakantie en ziekte

De Slag/De Kiefer houdt zich het recht voor om het openingstijdenrooster tussentijds te wijzigen, tevens kunnen er afwijkende zwemlestijden worden toegepast in álle schoolvakanties zonder restitutie van abonnementsgelden. De zwemlessen worden aan u doorberekend. Het openingstijdenrooster is beschikbaar op de website van De Slag (www.deslag-hardenberg.nl) en De Kiefer (www.zwembaddekiefer.nl)

 

5.1 Gemiste zwemlessen

Gemiste zwemlessen kunnen niet ingehaald worden. Afmelden voor zwemlessen kan in het leerling volg systeem. Wanneer uw zoon/dochter voor langere periode afwezig is dan moet dat door gegeven worden aan de lesgever.

 

6. Zwemlessen ABC

Tijdens de zwemlessen kunt u uw zoon/dochter tot aan de deur bij de douches begeleiden. Het is dan niet toegestaan de zwemzaal te betreden.

 

7. Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de receptie, De Slag: info@deslaghardenberg.nl of via 0523 – 289465, De Kiefer:  info@zwembaddekiefer.nl of via 0523 - 610123. De receptiemedewerkers zorgen ervoor dat uw vraag terecht komt bij de desbetreffende collega.

 

8. Slotbepaling

Op het moment van aanschaf van uw (E-)ticket/badenkaart/zwemles abonnement, kwartaal- of jaarabonnement dan wel de accommodatie betreedt conformeert u zich aan deze algemene voorwaarden. De directie behoudt zich het recht van wijzigingen toe.